نمایش 9 24 36

کابل HDMI تسکو مدل TC 74 به طول 5 متر

۹۵,۰۰۰ تومان

کابل HDMI تسکو مدل TC 76 به طول 10 متر

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کابل HDMI تسکو مدل TC78 طول 15 متر

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کابل HDMI رویال طول ۱۰ متر (جعبه ای)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

کابل VGA 3+6 رویال 25 متری (جعبه ای)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

کابل VGA رویال طول 10 متر (جعبه ای )

۱۷۰,۰۰۰ تومان

کابل VGA رویال مدل طول 15 متر (جعبه ای)

۲۱۰,۰۰۰ تومان