نمایش اسلایدبار
نمایش 9 24 36

کابل HDMI تسکو مدل TC 74 به طول 5 متر

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان

کابل HDMI تسکو مدل TC 76 به طول 10 متر

۲۱۵,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کابل HDMI تسکو مدل TC78 طول 15 متر

۳۳۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کابل HDMI رویال طول ۱۰ متر (جعبه ای)

۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کابل VGA 3+6 رویال 25 متری (جعبه ای)

۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان

کابل VGA رویال طول 10 متر (جعبه ای )

۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کابل VGA رویال مدل طول 15 متر (جعبه ای)

۲۲۰,۰۰۰ تومان ۲۱۰,۰۰۰ تومان